DX: Top 5 GIF ຕະຫຼົກທີ່ສຸດຕະຫຼອດການ

>

5 ຊ່ວງເວລາ DX ຕະຫລົກໃນ GIFs. (Noteາຍເຫດ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອໂຫຼດ. ກະລຸນາອົດທົນກ່ອນ.)

5. Shawn Michaels ລະເບີດລົດ.

4. Triple H ແລະ Shawn Michaels ປອມຕົວເປັນ Vince ແລະ Shane Mcmohan3. Shawn Michaels ໃຈຮ້າຍ

2. Shawn Michaels ມ້ວນຢູ່ເທິງໂຕະ1. Triple H ແລະ Shawn Michaels ມີຄວາມມ່ວນກັບ Divas


ຂໍ້ຄວາມທີ່ນິຍົມ